Sabtu , 28 Januari 2023

Terbaru

Penangguhan Program Subsidi Petrol Tahun 2020

Program Subsidi Petrol (PSP) yang telah diumukan pada 7 Oktober 2019 adalah inisiatif Kerajaan untuk meringankan beban isirumah berpendapatan rendah melalui pengagihan semula subsidi petrol. Ia adalah satu bentuk bantuan kewangan untuk membantu rakyat membiayai sebahagian kos penggunaan petrolnya. Prinsip bantuan yang hendak disampaikan oleh Kerajaan ialah melalui pengagihan semula …

Baca Lagi »

Muat Turun Kalendar 2020 Boleh Cetak – Cuti Umum dan Cuti Sekolah

Anda boleh muat turun kalendar tahun 2020 (termasuk cuti umum dan cuti sekolah tahun 2020) dalam pelbagai format seperti JPG, PNG dan PDF untuk memudahkan anda mencetak. Juga terdapat Photoshop format untuk yang ingin mereka bentuk kelandar tersendiri. Kalendar boleh dicetak dalam saiz kegemaran anda sama ada saiz A4, A3 …

Baca Lagi »

Diskaun Tanpa Tuntutan (NCD) Motor disasarkan untuk separuh kedua tahun 2020

Kajian terhadap Diskaun Tanpa Tuntutan (NCD) motor sebagai sebahagian daripada liberalisasi berfasa tarif motor yang berterusan dan usaha kerajaan untuk memupuk disiplin penggunaan jalan raya yang baik. Selaras dengan komitmen Kerajaan untuk mengambil pendekatan yang lebih saksama dan berasaskan prinsip pasaran bagi sektor swasta, serta usaha-usaha untuk memupuk tingkah laku …

Baca Lagi »